همایش ، کنگره ، سمینار و وبینارهای برگزار شده


طبقه بندی :
        
 

تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1402/11/13  1402/11/13 تزریقات داخل چشمی   Webinar
 1402/11/12  1402/11/12 Congenital and Accommodative Esotropia   Webinar
 1402/09/09  1402/09/09 چگونه عوارض حین عمل جراحی فیکو را کاهش دهیم   Webinar
 1402/02/04  1402/02/04 برخورد با انسدادهای وریدی شبکیه   Webinar
 1401/04/02  1401/04/02 تزریق بوتاکس اطراف چشم و صورت  Webinar
 1401/03/19  1401/03/20 رتینوپاتی نوزادان نارس  Webinar
 1401/02/22  1401/02/30 بیست و هفتمین سمینار سالیانه فارابی  Webinar
 1401/02/15  1401/02/15 چگونه جراحی اسمایل را با حداقل عارضه شروع کنیم ( اندیکاسیون- جراحی - عوارض)  Webinar
 1401/02/01  1401/02/01 The Role of scleral buckling in modern ophthalmology  Webinar
 1400/12/19  1400/12/19 عوارض بعداز عمل جراحی کاتاراکت  Webinar
12345678910...