اساسنامه گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو

فصل اول: كلیات

ماده 1: بنا به درخواست جمعی از چشم پزشكان ایران كه علاقمند به تحقیق، آموزش و سامان دادن به درمان بیماری‌های سگمان قدامی چشم در سطح ایران بودند انجمن چشم پزشكی ایران با ایجاد تشكلی جدید به نام "گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران وابسته به انجمن چشم پزشكی ایران" موافقت نمود.

ماده 2: گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران از نظر سازمانی وابسته به انجمن چشم پزشكی ایران بوده اساسنامه آن را به عنوان اصل پذیرفته و سیاست كلان خود را با هماهنگی با انجمن چشم پزشكی ایران تدوین و تنظیم می‌نماید.

ماده 3: گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و تخصصی چشم پزشكی فعالیت می‌كند.

ماده 4: گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران سازمانی غیر انتفاعی و بدون بهره‌وری مالی است.

ماده 5: گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران از نظر اداری و مالی وابسته به انجمن چشم پزشكی ایران است و كلیه مكاتبات، ارتباطات و انجام امور اداری و مالی آن از طریق دبیرخانه انجمن چشم پزشكی ایران انجام می‌پذیرد.

ماده 6: مركز گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران در تهران است و رئیس گروه می‌تواند فرد یا افرادی را در شهرستان‌ها به عنوان نماینده انتخاب و معرفی كند.

فصل دوم: اهداف و شرح وظایف

ماده 7: هدف اصلی از تشكیل گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران ارتقاء سلامت بیماران مبتلا به سگمان قدامی چشم است كه از طریق افزایش سطح آموزش و تحقیق و ساماندهی خدمات آموزشی، تحقیقاتی و درمانی در سطح كشور انجام می‌شود.

 اهداف مهمی كه گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران دنبال می‌كند عبارتند از:

7-1: ارتقاء كیفیت و افزایش سطح اطلاعات علمی اعضاء از طریق آموزش تئوری و عملی و تشكیل جلسات آموزشی و تحقیقاتی و بحث و تبادل نظر بطور منظم و برنامه‌ریزی شده.

7-2: اطلاع رسانی موارد جدید علمی تحقیقات انجام شده در زمینه سگمان قدامی چشم به سایر چشم پزشكان و فعال كردن ارتباطات علمی از طریق تشكیل جلسات آموزشی، بازآموزی‌ها، نشر كتب و جزوات و راه‌اندازی سایت اینترنتی و انجام مشاوره‌های علمی با سایر همكاران.

7-7: ارتباط منظم با دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی چشم پزشكی داخل كشور و تبادل نظر با متخصصان و سایر كارشناسانی كه به نحوی با درمان و پیگیری بیماران مبتلا به سگمان قدامی چشم سروكار دارند.

7-4: ارتباط علمی و تبادل نظر با مراكز علمی و تحقیقاتی و دانشگاه‌های خارج از كشور و نیز ارتباط علمی با انجمن‌های سگمان قدامی چشم سایر كشورها با رعایت قوانین كشور جمهوری اسلامی ایران.

7-5: تلاش در جهت هدایت و سازماندهی تحقیقات ارائه شده در زمینه سگمان قدامی چشم و اتخاذ مشی هماهنگ تحقیقاتی در این زمینه.

7-6: اطلاع رسانی به مسئولین مراقبت سلامتی كشور و بیمه‌های درمانی و برنامه‌ریزان بهداشتی و درمانی كشور از طریق ایجاد ارتباط و انجام همكاری با سازمان‌های مربوطه.

7-7: اطلاع رسانی به مردم و بیماران مبتلا جهت كنترل بیماری و ارتقاء سلامتی.

 فصل سوم: عضویت

 اعضای گروه به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند.

ماده 8: اعضاء اصلی (فعال): چشم پزشكانی هستند كه در آموزش، تحقیق و درمان مهمترین هدف كاری خود را بیماری‌های سگمان قدامی چشم انتخاب نموده‌اند. اعضاء اصلی (فعال) باید دارای مدرك فلوشیپ سگمان قدامی چشم یا معادل آن باشند.

8-1: اعضاء اصلی باید عضو انجمن چشم پزشكی ایران باشند.

8-2: فلوشیپ‌های ایرانی مقیم خارج از كشور در صورت تأیید اداره فارغ التحصیلان خارج از كشور می‌توانند به عنوان عضو اصلی پذیرفته شوند.

8-3: اعضاء هیئت رئیسه توسط اعضاء اصلی (فعال) و از بین خودشان انتخاب خواهند شد.

ماده 9: اعضاء افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنها دارای اهمیت خاص باشد و یا افرادی كه در پیشبرد اهداف انجمن كمك‌های موثر و ارزنده‌ای نموده یاشند و نیز كلیه چشم پزشكانی كه در سراسر دنیا به امر تحقیق و تدریس و درمان بیماری‌های سگمان قدامی چشم اشتغال داشته باشند صرفنظر از هر ملیتی در صورت تمایل و به شرطی كه از نظر قوانین جمهوری اسلامی ایران ممانعتی نداشته باشد می‌توانند به عنوان عضو افتخاری گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران پذیرفته شوند.

تبصره 1: پذیرش اعضاء با درخواست كتبی بوده حق استعفاء در هر شرایطی برای كلیه اعضاء محفوظ است.

تبصره 2: كلیه چشم پزشكانی كه مایل به فعالیت در قسمت سگمان قدامی چشم بوده، می‌توانند تقاضای عضویت در گروه سگمان قدامی چشم ایران را ارائه دهند.

 فصل چهارم: اركان اصلی

ماده 10: گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران دارای اركان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت رئیسه

 

الف- مجمع عمومی:

ماده 11: مجمع عمومی سالی یك بار از گردهمایی اعضاء تشكیل می‌شود.

11-1: مجمع عمومی فوق‌العاده بر حسب ضرورت و با درخواست هیئت رئیسه در هر شرایطی می‌تواند تشكیل شود.

11-2: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با حضور حداقل نصف بعلاوه یك اعضاء رسمیت می‌یابد و اتخاذ تصمیمات با اكثریت آراء خواهد بود.

11-3: مجامع عمومی در اولین جلسه خود یك نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس و دو نفر را به عنوان منشی مجمع انتخاب می‌نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذكر تاریخ و محل تشكیل مجمع به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

11-4: چنانچه حد نصاب لازم برای تشكیل جلسات مجمع عمومی به دست نیامد بفاصله یك ماه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود و در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشكیل خواهد شد.

ب- هیئت رئیسه:

ماده 12: اعضاء هیئت رئیسه 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می‌باشند. اعضاء مذكور در جلسه مجمع عادی هر 3 سال یك بار با رأی مخفی از میان اعضاء اصلی گروه علمی انتخاب خواهند شد. عضویت در هیئت رئیسه افتخاری است و انتخاب مجدد اعضاء بلا مانع است.

تبصره: جلسات هیئت رئیسه حداقل هر 3 ماه یك بار تشكیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد.

ماده 13: اعضاء هیئت رئیسه در اولین جلسه پس از انتخاب از میان اعضاء یك نفر را به عنوان رئیس، یك نفر را به عنوان نائب رئیس دو نفر را به عنوان منشی و یك نفر را به عنوان مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی انتخاب خواهند كرد.

ماده 14: رئیس گروه به عنوان یك شخصیت حقوقی می‌تواند با انجمن‌های علمی و مخصوصاً انجمن سگمان قدامی چشم سایر كشورها ارتباط علمی و مكاتبات مستمر برقرار كند.

ماده 15: چنانچه هر یك از اعضاء هیئت رئیسه 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه در جلسات شركت نكند مستعفی شناخته خواهد شد.

ماده 16: در صورت استعفاء، بركناری یا فوت هر یك از اعضاء هیئت رئیسه، عضو علی البدل جانشین وی خواهد شد.

ماده 17: هیئت رئیسه موظف است حداكثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی از طریق انجمن چشم پزشكی ایران و انتخاب هیئت رئیسه جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی به انجمن چشم پزشكی ایران ارسال نماید.

ماده 18: وظایف و اختیارات هیئت رئیسه:

18-1: اداره امور گروه در چهارچوب مفاد اساسنامه.

18-2: تشكیل كمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.

18-3: تشكیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی- فنی و پژوهشی و شركت فعال در كنگره‌های سالیانه انجمن چشم پزشكی ایران با هویت گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران.

18-4: ارتباط فعال با مراكز تحقیقات و تسهیل مطالعات چند مركزی.

18-5: راه‌اندازی بخش سگمان قدامی چشم سایت اینترنتی انجمن چشم پزشكی ایران و تلاش در جهت هرچه پربارتر كردن این سایت.

18-6: اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت گروه علمی سگمان قدامی چشم ایران در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.

18-7: انتخاب و معرفی نمایندگان گروه به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری كشور.

18-8: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

18-9: اجرای تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی.

18-10: تهیه ضوابط و مقررات آیین نامه‌های اجرایی.

18-11: تهیه گزارش فعالیت‌های گروه برای ارائه به مجمع عمومی.

18-12: پیشنهاد تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی و فوق العاده.

18-13: قبول هدایا و كمك‌های مالی برای گروه.