همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارچگونه جراحی اسمایل را با حداقل عارضه شروع کنیم ( اندیکاسیون- جراحی - عوارض)

Start Date: 1401/02/15 - 5/5/2022

End Date: 1401/02/15 - 5/5/2022

Time: 20-23

Webinar Archive: https://zoom.us/rec/play/97vBOzOUkVLvDt7UM-2lPzFOmVBGBIrYI3_NTucQe059Q6KFf00OSCrLqXfP5QFpOP-h6A96i4PsiStr.SWP3eH81LZyAauMS

 

 

وبینار: چگونه جراحی اسمایل را با حداقل عارضه شروع کنیم ( اندیکاسیون- جراحی - عوارض)

دارای ۳ امتیاز بازآموزی روز پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱  ساعت : ۲۰ تا ۲۳ از طریق اپلیکیشن زوم برگزار می گردد. 

آدرس لینک وبینار: 

https://zoom.us/j/85415828567?pwd=RUdrTUtSazQycm9uUHNvNkx6UFRzUT09

Meeting ID: 854 1582 8567

Passcode: IRSO

ثبت نام از طریق سامانه جامع آموزش مداوم کشور  شناسه جستجو در بخش برنامه های وبینار

179389

http://ircme.ir 

کسب امتیاز برنامه در آزمون نهایی از طریق:

اپلیکیشن 

 https://cmequiz.ir/app 

(اپلیکیشن فقط بر روی گوشی های اندروید قابل نصب می باشد)

نسخه تحت وب آزمون

https://cmelearn.ir

انجمن چشم پزشکی خراسان