مراکز چشم پزشکی


 

ردیفنام مرکز
 1   بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
 2   بخش چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
 3   بخش چشم بیمارستان خلیلی شیراز
 4   بخش چشم بیمارستان لبافی نژاد
 5   بخش چشم کلینیک نوین دیدگان
 6   بیمارستان امام زمان(ع) مشهد
 7   بیمارستان تخصصی و فوق تخصصي چشم مهرگان قزوین
 8   بیمارستان چشم پزشکی صدر (به آفرین)
 9   بیمارستان چشم پزشکی الزهرا (س) زاهدان
 10   بیمارستان چشم پزشکی بینا
 11   بیمارستان چشم پزشکی جوادالائمه قم
 12   بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء مشهد
 13   بیمارستان چشم پزشکی شهید مطهری
 14   بیمارستان چشم پزشکی طرفه
 15   بیمارستان چشم پزشکی فارابی
 16   بیمارستان چشم پزشکی مهر تبریز
 17   بیمارستان چشم پزشکی نگاه
 18   بیمارستان چشم پزشکی نیکوکاری تبریز
 19   درمانگاه چشم پزشکی پوستچی شیراز
 20   دی کلینیک چشم پزشکی خوزستان
 21   دی کلینیک حکیمان نور تبریز
 22   مجتمع دارویی و درمان هلال ایران
 23   کلینیک چشم پزشکی آبان
 24   کلینیک چشم پزشکی آمادگاه اصفهان
 25   کلینیک چشم پزشکی امام حسین زاهدان
 26   کلینیک چشم پزشکی ایرانیان
 27   کلینیک چشم پزشکی بصیر
 28   کلینیک چشم پزشکی بصیر شیراز
 29   کلینیک چشم پزشکی بینا آفرین
 30   کلینیک چشم پزشکی بینا قزوین
 31   کلینیک چشم پزشکی بیناگستر شیراز
 32   کلینیک چشم پزشکی پارسیان
 33   کلینیک چشم پزشکی توس
 34   کلینیک چشم پزشکی حکیم
 35   کلینیک چشم پزشکی رازی
 36   کلینیک چشم پزشکی سلامت غرب
 37   کلینیک چشم پزشکی صدرا- اصفهان
 38   کلینیک چشم پزشکی لیزر شمال غرب
 39   کلینیک چشم پزشکی مرکزی شهر
 40   کلینیک چشم پزشکی نور
 41   کلینیک چشم پزشکی نوردیدگان کرج
 42   کلینیک چشم پزشکی نوید دیدگان مشهد
 43   کلینیک چشم پزشکی ونک