جلد اول «دانشنامه چشم‌پزشکی ایران» منتشر شد

این کتاب برگرفته از اسناد چشم‌پزشکی پارسی است. ماموریت مجله اسناد https://apo.tums.ac.ir مرور و مستند سازی شواهد ایرانی و تدوین دانش بومی و محلی در حوزه چشم پزشکی در کشور است.

مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی، انتشار جلد دوم این کتاب را در سال 1401 در دستور کار دارد.

«جهت ثبت سفارش با شماره 02155416134 تماس بگیرید یا به شماره 09124497167، پیام دهید.»

 

 

  

کتاب دفع پیوند قرنیه ، تشخیص و درمان منتشر شد! شامل مباحث:‌ ویژگی های خاص ایمنی چشم ، ساز و کار واکنش های دفع پیوند قرنیه ، علائم بالینی و درمان دفع پیوند قرنیه و در پایان با پرسش و پاسخ به مرور عملی مطالب می پردازد.

جهت سفارش و تهیه کتاب با شماره 09229281990 (آقای عقدایی) تماس حاصل فرمایید.