تور کنگره های خارجی


 

تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1398/12/26  1399/01/11 تورهای اروپایی ژیوار جشنواره نوروز 99  اروپا
 1399/03/10  1399/03/13 تورهای بلژیک ، آلمان همزمان با 14th European Glaucoma Society (EGS) Congress  بلژیک
 1399/04/05  1399/04/08 تور کانادا همزمان با کنگره سالیانه 2020 COS  کانادا
 1399/04/06  1399/04/09 تورهای آفریقای جنوبی شرکت فطرس همزمان با کنگره WOC 2020  آفریقای جنوبی
 1399/04/06  1399/04/09 تورهای آفریقای جنوبی شرکت کانتیننتال همزمان با کنگره WOC 2020  آفریقای جنوبی