اخبار

سیزدهمین جشنواره چشم پزشکی ایران (بنیاد پروفسور محمدقلی شمس) در تاریخ 14 اسفند برگزار خواهد شد

پنجشنبه 14 اسفند ساعت 10 الی 12

برای دریافت لینک اینجا کلیک کنید