فرم اطلاعات شركت


فجرشاهد

نام مديرعامل
اميررضا صمدزاده
آدرس
تهران، خيابان كريمخان، خيابان خردمند شمالي خيابان دوم پلاک1
تلفن
43985
فاكس
88344439
وب سايت
www.fajrshahed.com
پست الكترونيك
info@fajrshahed.com