فرم اطلاعات شركت


مهرداور(گلبندی)

نام مديرعامل
مهندس بهروز گلبندي
آدرس
تهران, شهرک غرب , خیابان درخشان , پلاک 1468
تلفن
88078862
فاكس
88092641
وب سايت
www.mehrdavar.com
پست الكترونيك
b-golbandi@apadana.com