فرم اطلاعات شركت


آميکو يسنا پارس

نام مديرعامل
مهندس مرجان جليلي
آدرس
تهران،خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک 1698، طبقه دوم | کد پستی : 1914744755
تلفن
22632366-68
فاكس
22645872
وب سايت
www.amicoyasnapars.com
پست الكترونيك
amicoyasnapars@amicogroup.com