همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارچهاردهمین سمینار بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء (تازه های گلوکم)

چهاردهمین سمینار بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء (تازه های گلوکم) 

مشهد - مرکز همایش های بین المللی شهدای سلامت دانشگاه - سالن شهید سلیمانی