همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناربیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)

 بیست و نهمین سمینار سالیانه بیمارستان فارابی (تصمیم گیری در جراحی های چشم پزشکی)

مکان: هتل المپیک تهران

تاریخ: 5 الی 7 اردیبهشت 1403

fham.ir