همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارچالش های تشخیصی درمانی بیماری های شبکیه

سی امین سمینار چشم پزشکی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 26 الی 28 اردیبهشت 1403 با عنوان چالش های تشخیصی و درمانی بیماری های شبکیه برگزار خواهد شد.

محل برگزاری شیراز - هتل بزرگ شیراز