همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناردوازدهمین همایش ایراوو

🔸به اطلاع همکاران محترم ميرساند دوازدهمین همایش سالانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران (IRAVO) در  روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن بصورت (حضوری) در سالن ابن سینا، دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، بزرگراه شهید چمران، خ یمن، بلوار دانشجو، بن بست کودکیار، دانشکده پزشکی و روز جمعه مورخ 27 بهمن بصورت (آنلاین) برگزار خواهد شد.

🔸اسپانسر شرکت آراسل زیست دارو 

https://12.iravo.org

---------------------------------------------------------------------------------

Topic: IRAVO MEETING (ROOM 1)

Time: Feb 16, 2024 08:30 AM Tehran

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83297396760?pwd=movwQf7wk4bMmhMU15fvzMjRiVCD5q.1

Meeting ID: 832 9739 6760

Passcode: IRAVO

-----------------------------------------------------------------------

Topic: IRAVO MEETING (ROOM 2)

Time: Feb 16, 2024 08:30 AM Tehran

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84177953902?pwd=zJxaNOv0MZx7s0SbB6vrTcZoqFYHp3.1

Meeting ID: 841 7795 3902

Passcode: IRAVO

-----------------------------------------------------------------------