همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارAN OVERVIEW OF OCULAR GENE DELIVERY: FROM LABORATORY TECHNIQUES TO DATA ANALYSIS

Start Date: 1400/08/06 - 10/28/2021

End Date: 1400/08/06 - 10/28/2021

Time: 15:00 - 18:20 Iran Time

 

لینک فیلم 1      لینک فیلم 2

Agenda: Download PDF

 Brochure: Download PDF

به منظور افزایش کیفیت کارگاه و تسهیل دسترسی به تصاویر بررسی شده با نرم افزار Image J، شرکت کنندگان محترم میتوانند از لینک های ذیل استفاده نمایند

برای دانلود و نصب نرم افزار اینجا کلیک کنید

 دانلود تصاویر Dr. Rezaie-images 

دانلود تصویر Dr. Suri-image