همایش ، کنگره ، سمینار، وبینار



وبینار علمی نوروافتالمولوژی اطفال

Start Date: 1400/04/24 - 7/15/2021

End Date: 1400/04/24 - 7/15/2021

Time: 08:00 - 10:00 AM

Webinar Archive: https://us06web.zoom.us/rec/share/4Mvq3LlS0Jy5acH62jb56rggohycsNC9cMrRIpcrkcujqFq_hHr_pdN8pOHTnv-9.YC0NyOtb2GkG5NYH?startTime=1626320026000

 

 

 وبینار علمی نوروافتالمولوژی اطفال گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران

Pediatric Neuro-ophthalmology

برنامه باز آموزی نوروافتالمولوژی اطفال /  دارای ۲ امتیاز باز آموزی

زمان: پنجشنبه ۲۴ تیر /  ساعت 08:00 الی 10:00 صبح

Thursday, July 15, 2021 - 08:00-10:00 AM (Iran time)

Moderator: Kaveh Abri Aghdam, MD, PhD

Speakers

Mostafa Soltan Sanjari, MD / 8:00-8:15 The Pediatric Eye Examination

Kaveh Abri Aghdam, MD, PhD / 8:20-8:35 Congenital Optic Nerve Anomalies

Ali Sadeghi, MD / 8:40-8:55 Optic Neuritis in Children

Arash Mir mohammad sadeghi, MD / 9:00-9:15 Ocular Motor Palsies in Children

Ali Aghajani, MD / 9:20-9:35 Papilledema in Children

Mohadeseh Feizi, MD / 9:40-9:55 Torticollis and Head Oscillations

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/85627662843?pwd=OWNUYnFBbUl3bzRnK3EzVWhaYXpRZz09

Meeting ID: 856 2766 2843

Passcode: irso

کسانی که مایل به دریافت امتیاز می باشند،لازم است در سایت آموزش مداوم جهت این وبینار ثبت نام کرده

ircme.ir /  (شناسه برنامه ۱۶۶۴۴۹)

و بعد از برگزاری وبینار جهت کسب امتیاز در آزمون برنامه از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir شرکت نمایند.