همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارAnterior Segment Weekly Webinar: Update on Anterior Segment Imaging

Start Date: 1399/10/19 - 1/8/2021

End Date: 1399/10/19 - 1/8/2021

Time: 20:30 - 23:00

Webinar Archive: http://185.53.140.68/pr9ccb7ojbla/

 

  

وبینار هفتگی گروه آنتریور سگمنت انجمن چشم پزشکی ایران

با همکاری گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

Anterior Segment Weekly Webinar: Update on Anterior Segment Imaging

زمان: جمعه 19 دیماه 20:30 الی 23:00

Friday, January 8, 2021, 20:30 - 23:00 Iran Time

دارای ۳ امتیاز باز آموزی

Moderator: Hossein Aghaei, MD

Speakers

Leila Ghiasian, MD / Placido-based Topography

Seyed javad Hashemian, MD / Orbscan, Score Analyzer, Zywave HD-Analyzer

Yasaman Hadi, MD / Pentacam

Hesam Hashemian, MD / Corvis

Farid Karimian, MD / Galilei

Siamak Zarei-Ghanavati, MD / Sirius, PERAMIS

Ramin Salouti, MD / AS-OCT, Precisio

Mohammad reza Sedaghat, MD / Biometry Machines

Alireza Eslampoor, MD / Ray Tracing

Sasan Niknam, MD / iTrace

Panelists: Hasan Hashemi, MD / Mohammad Ghoreishi, MD

Adobe Connect Link: http://185.53.140.68/anterior-segment

چشم پزشکانی که مایل به دریافت امتیاز می باشند، میبایست از طریق سایت آموزش مداوم در این وبینار ثبت نام نمایند. (شناسه برنامه در قسمت وبینار 160503)

ircme.ir

جهت کسب امتیاز باز آموزی برنامه می‌بایست در آزمون نهایی شرکت نمایید

cmequiz.ir

 Scan the barcode to join the webinar