همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارRole of OCT in Diagnosis and Follow up of Glaucoma Patients

Start Date: 1399/09/20 - 12/10/2020

End Date: 1399/09/20 - 12/10/2020

Time: Thursday 20:00 - 23:00

Webinar Archive: http://185.53.140.68/pxu25sxy9pup/

 

 وبینار گروه فوق تخصصی گلوکوم

انجمن چشم پزشکی ایران

عنوان: Role of OCT in Diagnosis and Follow up of Glaucoma Patients

 Thursday, December 10, 2020 20:00 - 23:00 Tehran Time
 Language: persian
Moderator: Arezoo Miraftabi, MD
Optic Neve Head OCT Naveed Nilforushan, MD
Structure Versus Function in Glaucoma Shahin Yazdani, MD
Peripapillary OCT Farideh Sharifipour,MD
OCT Artifacts Masoumeh Masoumpour, MD
Macular OCT Arezoo Miraftabi, MD
OCT and Detection of Progression Mohammad Banifatemi, MD

 

زمان برگزاری: پنجشنبه ٢٠ آذر / ساعت ٢٠ الي ٢٣

لینک وبینار:  http://185.53.140.68/glaucoma

پلت فرم برگزاری: Adobe connect 

برای دریافت امتیاز باز آموزی لازم است ثبت نام از طریق سامانه جامع آموزش مداوم کشور صورت گیرد. ( شناسه جستجو در بخش برنامه های وبینار : ١٥٨٨٧٥) http://ircme.ir

جهت کسب امتیاز باز آموزی برنامه می‌بایست در آزمون نهایی شرکت نمایید.  https://cmequiz.ir 

Scan the barcode to join the webinar