تالار مشاهیردکتر سید حمید سجادی


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سید حمید سجادی متولد ۱۳۳۱ تهران. تحصیل در رشته های مختلف فلوشیپ جراحی لیزر اگزایمر، قرنیه، تخصص جراحی و دکترای پزشکی از دانشکده های مختلف کانزاس، میسوری و کریتون آمریکا دارای سمت های علمی و سوابق مختلف گروه های چشم پزشکی در دانشگاههای شهید بهشتی، دانشگاه کانزاس، سن خوزه، اليس


برگشت به تالارد مشاهیر