تالار مشاهیردکتر علی اصغر خدادوست


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر علی اصغر خدادوست متولد 1314 شیراز. فارغ التحصیل از دانشگاههای شیراز و جانز هاپکینز آمریکا، او را می توان یکی از «اسطوره های ایرانی چشم پزشکی در جهان » نامید، او موفق شد در طی زندگی پر افتخار خود دو جایزه مهم « محقق برتر » و « چهره ماندگار چشم پزشکی » از « انجمن چشم پزشکی آمریکا» را از آن خود سازد. آخرین سمتهای ایشان مدیر مرکز چشم ایالت کانکتیکات و استاد چشم پزشکی دانشگاه پزشکی Yale بوده است


برگشت به تالارد مشاهیر