تالار مشاهیردکتر سید محمد قریشی


دکتر سید محمد قریشی در سال ۱۳۳۵ در شهر خوراسگان یکی از توابع اصفهان متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر و اصفهان به پایان رسانید و در سال ۱۳۵۴ با رتبه ممتاز دیپلم و کنکور در چند دانشگاه کشور در رشته پزشکی و دندانپزشکی پذیرفته شده و رشته پزشکی دانشگاه شیراز را برای ادامه تحصیل انتخاب نمود. وی در سال ۱۳۶۲ از این دانشگاه فارغ التحصیل گردید و به علت داشتن شرایط لازم و اهراز نمره قبولی ممتاز به صورت مستقیم در رشته تحصیلی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرفته شد آقای دکتر قریشی در سال ۱۳۶۵ دوره تخصصی چشم را به پایان رساند و با توجه به توانایی های علمی تعهدی و مهارتی به عنوان استادیار در این دانشگاه مشغول به کار گردید وی در سال ۱۳۷۳ برای یک فرصت مطالعاتی کوتاه مدت به انگلستان و سپس برای گذراندن دوره فلوشیپ به آمریکا عزیمت نمود و پس از گذراندن دوره فلوشیپ در زمینه آنتریور سگمنت چشم در موسسه چشم و گوش و حلق و بینی ماساچوست دانشگاه هاروارد، به ایران عزیمت نمود و بخش انتريور را در گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دایر نمود. نامبرده در سال ۱۳۹۶ به رتبه استادی نایل گردید. همچنین افتخارات زیادی را در کارنامه علمی و عملی خود دارد که از آن جمله استاد و معلم و چشم پزشک نمونه و برگزیده از طرف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجمن چشم پزشکی اصفهان و انجمن چشم پزشکی ایران را می توان نام برد.


برگشت به تالارد مشاهیر