تالار مشاهیردکتر مسعود سهیلیان


دکتر مسعود سهیلیان متولد ۱۳۳۴ اصفهان دارای تحصیلات پزشکی و تخصص چشم پزشکی و فلوشیپ در دانشگاههای مشهد ، شیراز و شهید بهشتی تهران و گذراندن فلوشیپ ویتره و رتین در دانشگاه Louisiana و فلوشيپ uveitis در دانشگاه هاروارد امریکا میباشد. در حال حاضر استاد دانشگاه شهید بهشتی و معاون آموزشی گروه چشم است. ایشان عضو گروه مدیریت انجمن شبكيه و مدير گروه uveitis انجمن چشم پزشکی ایران میباشد وی عضو گروه های بین المللی International Uveitis Study Group ، International Ocular Inflammation Society , foster ocular immunology society می باشد او با دریافت جوایز و تقدیر در کنگره هاي مختلف از جمله دریافت Achievement Award و Senior Achievement Award درAAO امريكا جزو فعالین مهم بوده است.


برگشت به تالارد مشاهیر