تالار مشاهیردکتر محمدرضا شجاع


دکتر محمدرضا شجاع متولد سال ۱۳۲۹ در یزد، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، پزشک عمومی را در سال ۱۳۵۵ در دانشگاه تهران به پایان رسانید و در سال ۱۳۶۰ موفق به کسب رتبه اول بورد تخصصی چشم از بیمارستان فارابی تهران گردید. سپس دوره فلوشیپی قرنیه را در دانشگاه شهید بهشتی طی نمود. وی بناپنگذار دوره پذیرش دستیاری چشم در دانشگاه یزد می باشد.ریاست انجمن چشم پزشکی یزد از بدو تاسیس تاکنون و منتخب پژوهشگر برتر دانشگاه یزد از افتخارات اوست. عضویت در هئیت ممیزه ، ریاست EDC و RDC دانشگاه ، ریاست مرکز تحقیقات چشم، عضویت در شوراهای آموزشی دانشگاه و کمیته های علمی متعدد و چندین دوره مدیریت گروه چشم از کارهای اجرائی اوست. تاسیس بخش قرنیه و شروع عمل های نوین قرنیه و Refractive از دیگر فعالیت های ایشان در گروه چشم یزد می باشد.


برگشت به تالارد مشاهیر