تالار مشاهیردکتر محمد ابریشمی


دکتر محمد ابریشمی متولد سال ۱۳۲۴ تربت حیدریه ، دارای دورهای تکمیلی جراحی پلک ، اوربیت ، چشم پزشکی اطفال و استرابیسم از بیمارستان های مرکزی و اطفال واشنگتن استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هئیت مدیره ادوار گذشته انجمن چشم پزشکی ایران و انجمن اکولوپلاستی ،عضو هئیت بورد و پره بورد از سال 1359- 1386 ، عضو کمیته چشم شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت از سال 1360 تا 1395 عضو گروه کارشناسی، فلوشیپ رشته های اکولوپلاستی، چشم پزشکی اطفال و استرابیسم ، مسئول کمیته اخلاق انجمن چشم پزشکی ایران ، کارشناس پزشکی قانونی و نظام پزشکی کشور


برگشت به تالارد مشاهیر