تالار مشاهیردکتر ضیاءالدین یزدیان


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر ضياء الدين يزدیان متولد ۱۳۲۸ یزد است. ورود به دانشگاه تهران در سال 1346 و با درجه تخصص چشم پزشکی در سال ۵۷ فارغ التحصیل گردید. ایشان دوره فلوشیپ چشم پزشکی اطفال و استرابیسم را در بخشNoorden Professor Von در آمریکا گذراندند. در سال 65 بخش استرابیسم بیمارستان فارابی را دایر نمود و افق جدیدی در درمان جراحی و طبی استرابیسم و بویژه معاینه اطفال گشود و همچنین راه را برای تربیت فلوهای این رشته باز نمود. از دیگر افتخارات و فعالیت های او برگزاری سمینار های لوچی های چشم، عضویت هیئت بورد تخصصی چشم، مقالات متعدد علمی و عضویت در انجمن ها و اکادمی در رشته چشم در ایران و جهان است.


برگشت به تالارد مشاهیر