تالار مشاهیردکتر غلامرضا خاتمی نیا


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتر غلامرضاخاتمي نیا متولد ۱۳۳۷ دزفول دارای تخصص چشم پزشکي از دانشگاه علوم پزشکي اهواز و فوق تخصص جراحي پلاستيك وترميمي چشم واسترابیسم از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکي اهواز دارای سوابق درخشان اجرايي و علمي از سال 1366 در بخش هاي مختلف دانشگاهي ،مدیریت گروه چشم پزشکي عضو امتحانات بورد تخصصي انجمن هاي علمي نظام پزشکي هیئت تحریریه مجلات علمي کنگره ها و ریاست مرکز تحقیقات چشم پزشکي


برگشت به تالارد مشاهیر