تالار مشاهیردکتر محمدحسین روزی طلب


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر محمد حسین روزی طلب متولد 1326 کازرون، تحصيلات از ابتدایی تا فلوشيپ از شیراز تا مریلند، دارای سوابق آموزشی متعدد در بخش های پاتولوژی، جراحی مجاری اشکی، گلوکوم و تومورهای حدقه دارای سوابق اجرایی متعدد از 64 تا ۸۷ به عنوان مدیر، استادیار و دانشیار و استاد تمام وقت. تاسیس پاتولوژي چشم و همچنین آموزش پاتولوژي چشم براي اولين بار در ایران و دومین کشور در آسیا توسط ایشان انجام گردید.


برگشت به تالارد مشاهیر