تالار مشاهیردکتر محمدمهدی پرورش


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر محمد مهدی پرورش متولد ۱۳۳۵ شهرستان زرین شهر اصفهان گذراندن دوره تحصیلات ابتدائی و متوسطه در استان اصفهان، ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۵۳، گذراندن دوره تخصصی چشم پزشکی از سال ۱۳64 الى ۱۳6۷ و دوره فلوشیپ ویتره و رتین از سال ۱۳6۸ الی ۱۳۶۹ در دانشگاه علوم پزشکی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1367. رئیس بخش چشم پزشکی و مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت بورد تخصصی چشم پزشکی ایران طی سالیان متمادی. چاپ مقالات متعدد در ژورنالهای داخلی و خارجی و سخنرانی های متعدد در کنفرانس های داخلی و خارجی. استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۸۵ دارای دو Award از آکادمی چشم پزشکی آمریکا و انتخاب به عنوان چشم پزشک نمونه در نظام پزشکی.


برگشت به تالارد مشاهیر