تالار مشاهیردکتر مهدی مدرس زاده


استاد ممتاز چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر مهدی مدرس زاده متولد ۱۳۲۹ تهران گذراندن تحصيلات از ابتدایی تا فوق تخصص در شهرهای تهران، شیراز و دانشگاه ییل آمریکا طی سالهای 63 تا 65. دارای سمت های اجرایی چون ریاست دانشکده پزشکی به مدت ۷ سال و سمتهای آکادمیک چون عضو هیئت علمی، استاد تمام وقت و ریاست مرکز تحقيقات و ریاست انجمن شبكیه ایران. کسب مقام استاد ممتاز و محقق نمونه و ۲ جایزه ویژه از آکادمی چشم پزشکی آمریکا و دارای مقالات متعدد علمی و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران


برگشت به تالارد مشاهیر