تالار مشاهیردکتر علی صادقی طاری


استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر علی صادقی طاری متولد 1325 در روستای طار نطنز است و تحصیلات ابتدایی را در روستا و تهران گذرانده. ورود به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال 1349، دارای بورد تخصص چشم در سال 1360، دارا بودن مسئولیت های متعدد و فراوان در عرصه چشم پزشکی ایران در بخش های مختلف هیات های علمی گروه ها مراکز تحقیقات انجمن چشم پزشکی و کنگره های متعدد از ویژگی های اوست. دارای نشان ویژه انجمن چشم پزشکی و چشم پزشک منتخب سال ۱۳۷۰ نظام پزشکی است. وی بنیانگذار بخش اربیت و مجاری اشکی بیمارستان فارابی در سال ۱۳۷۰ و از پیشگامان این رشته بوده و راهگشای عملهای نوین اربيت است. همچنین مرکز تحقیقات چشم پزشکی فارابی و بخش اکولار آنکولوژی همین بیمارستان مرهون زحمات اوست و او را از پیشروان برپایی کنگره ها و سمینارهای نوین چشم پزشکی ایران میدانند.


برگشت به تالارد مشاهیر