تالار مشاهیردکتر غلامعلی پیمان


استاد چشم پزشکی دانشگاه UCLA آمریکا دکتر غلامعلی پیمان متولد ۱۳۱6 شیراز. تحصیلات دانشگاهی پزشکی عمومی از دانشگاه فرایبورگ و مدرک پسا دکترای خود را از دانشگاه UCLA دریافت کرد. او را به عنوان « مبدع روش جراحی لیزیک » می شناسند و نخستین بار ثبت Patent این مهم به نام ایشان در کشور آمریکا ثبت شد. او منتخب « عضویت در تالار مشاهیر جهان است » و در سال ۲۰۱۲ نشان ملی نوآوری و فناوری را از رئیس جمهوری وقت آمریکا دریافت کرده است.


برگشت به تالارد مشاهیر