تالار مشاهیردکتر محمدعلی جوادی


استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر محمد علی جوادی متولد ۱۳۳۱ يزد. دارای تحصیلات در دانشگاه تهران و شهید بهشتی با رتبه علمی استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افتخاراتی چون ریاست گروه های مختلف چشم، بورد های تخصصی، بانک چشم و عضو هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی بخشی از سوابق اجرایی اوست. او با دریافت بیشتر از ۲۰ جایزه و تقدیر در کنگره ها و جشنواره های مختلف از سال ۷۷ تا ۹۵ جزو فعالین این عرصه مهم بوده و هست.


برگشت به تالارد مشاهیر