اخبار

وبینار Endothelial Keratoplasty Techniques در تاریخ 25 دیماه برگزار شد

 وبینار Endothelial Keratoplasty Techniques در تاریخ 25 دیماه با مدیریت آقایان دکتر محمدعلی جوادی ، دکتر حسن هاشمی و دکتر سیامک زارعی قنواتی برگزار شد. همکارانی که موفق به شرکت در این وبینار نشدند میتوانند از لینک زیر برای دیدن فیلم رکورد شده اقدام نمایند.

Endothelial Keratoplasty Techniques