اخبار

وبینار گروه جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ 26 دیماه برگزار خواهد شد

 وبینار  گروه جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران با همکاری  گروه چشم دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و اهواز با عنوان Keratoconus Treatment Modalities,which, when, who   در تاریخ 26 دیماه برگزار خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات وبینار میتوانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

Keratoconus Treatment Modalities,which, when, who