اخبار

وبینار Refractive Surgery and Strabismus در تاریخ برگزار شد

وبینار Refractive Surgery and Strabismus در تاریخ 11 دیماه توسط گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران با مدیریت آقای دکتر ابری اقدم و سخنرانی خانم دکتر ژاله رجوی و آقایان  دکتر علی آقاجانی ، دکتر  آرش میرمحمد صادقی ، دکتر علی صادقی ، دکتر کاوه ابری اقدم و دکتر حسین آقایی برگزار شد.

همکارانی که موفق به شرکت در وبینار نشدند میتوانند از طریق لینک زیر برای دیدن فیلم رکورد شده اقدام نمایند.

Refractive Surgery and Strabismus