اخبار

سی امین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران به صورت مجازی برگزار شد

سی امین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران با حمایت هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران خصوصا رئیس و دبیرکل انجمن جناب آقای دکتر محمود جباروند و مدیریت علمی جناب آقای دکتر فرید کریمیان، مدیریت اجرایی جناب آقای دکتر علی صادقی طاری، همچنین همکاری گروه های تخصصی علمی و کمیته امور بین الملل انجمن ، به صورت مجازی طی 6 روز با حضور 35 سخنران خارجی از 14 کشور جهان و در حدود 160 سخنران داخلی و ثبت نام مجموع 1249 نفر به صورت قطعی شامل چشم پزشک و دستیار چشم پزشکی برگزار شد. ابتدا در تاریخ 25 و 26 مهرماه به مدت دو روز پیش کنگره با 16 برنامه گروه های فوق تخصصی آغاز و در ادامه طی 4 روز از تاریخ 8 الی 11 آبان با 20 برنامه عملی ادامه یافت که در مجموع 36 برنامه علمی را شامل گردید. امیدواریم اولین تجربه برگزاری کنگره مجازی مورد توجه همکاران محترم قرار گرفته باشد و شاهد برگزاری برنامه های علمی هر چه بهتری در آینده باشیم.