اخبار

باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو از نگاه دکتر سیدمحمد میرهاشمی

باید ها و نبایدهای جراحی ریفرکتیو (لیزیک، لازک، اسمایل) از نگاه دکتر سیدمحمد میرهاشمی: جراح و متخصص چشم