اخبار

بازیابی اکانت های ONE

با پیگیری های کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران دسترسی مجدد به شبکه ONE جهت دسترسی به مقالات به روز دنیا برای اعضای محترم انجمن چشم پزشکی برقرار گردید. از اعضای محترم خواهشمندیم جهت بازیابی اکانت کاربری خود ایمیل دریافت شده از AAO را ملاحظه و دستورالعمل اعلامی را اجرا نمایند.