اخبار

برگزاری پنل تخصصی اصول و کاربردهای هوش مصنوعی در چشم پزشکی

 پنل تخصصی اصول و کاربردهای هوش مصنوعی در چشم پزشکی به تاریخ 2 آذر 1402 در مرکز همایش های رازی سالن 2 برگزار خواهد شد

ساعت برگزاری 10:30 الی 12:00 (گردانندگان دکتر خلیل قاسمی فلاورجانی دکتر مسعود ناصری پور و دکتر زینب برزگر)

سخنرانان

مهندس محمد جواد احمدی

دکتر رضا میرشاهی

دکتر الیاس خلیلی پور

دکتر ساره صافی