اخبار

جهت دریافت امتیاز ثبت نام در هر دوسایت همایش و آموزش مداوم الزامی است

   ششمین همایش مشترک چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران در تاریخ 24 لغایت 26 آبانماه در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی (ولنجک) برگزار خواهد شد. دبیران علمی خانم دکتر فریده شریفی پور و آقای دکتر حسین آقایی (جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید)

نکته مهم جهت دریافت امتیاز ثبت نام در هر دوسایت همایش و آموزش مداوم الزامی است 

کد شناسه برنامه در آموزش مداوم 204212

ircme.ir