اخبار

مهم: ثبت نام در سایت کمیسیون انجمن های علمی جهت شرکت در انتخابات الکترونیک

قابل توجه همکاران ارجمند

برای شرکت در انتخابات الکترونیک انجمن چشم پزشکی ایران و دادن رای لازم است در سایت کمیسیون انجمن های علمی به آدرس https://ima-net.ir مراجعه و ثبت نام نمایید. در صورت عدم ثبت نام، شرکت شما در انتخابات میسر نخواهد بود. آخرین مهلت ثبت نام 30 مهر 1402 می باشد.