اخبار

کنگره سراسری انجمن چشم پزشکی 29 خرداد الی 1 تیرماه برگزار خواهد شد

 قابل توجه همكاران محترم

با توجه به شيوع مجدد كرونا و درخواست بسياري از همكاران عزيز مبني بر شرايط آب و هوايي نامساعد بهمن ماه،تاريخ كنگره سراسري چشم پزشكي به 29 خرداد الی 1 تير ١٤٠٢ موكول گرديد.
Irsocongress.ir
 
 
انجمن چشم پزشكي ايران