اخبار

سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران 16 الی 19 آبان

 سی و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران از تاریخ 16 الی 19 آبان در مرکز همایش های رازی برگزار خواهد شد از همکاران محترم دعوت می گردد تا از طریق سایت Irsocongress.ir جهت ثبت نام اقدام نمایند. آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت 15 مهرماه می باشد.