اخبار

پذیرش مقالات ایراوو از تاریخ اول شهریورماه

به اطلاع میرساند پژوهشگران محترم می توانند از اول شهریورماه خلاصه مقالات خود را جهت دوازدهمين همايش ساليانه تحقيقات چشم پزشكي و علوم بينايي ايران (IRAVO) حداكثر تا تاريخ ١٥ آذر ١٤٠١ از طريق سايت  http://12.iravo.org  ارسال نمايند.