اخبار

وبینار The Role of scleral buckling in modern ophthalmology در تاریخ 1 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

 وبینار The Role of scleral buckling in modern ophthalmology در تاریخ 1 اردیبهشت ماه با مدیریت جناب آقای دکتر مدرس زاده از ساعت 21 الی 23 برگزار خواهد شد