اخبار

شرکت فجر شاهد نماینده جدید شرکت استار

 به اطلاع می‌رساند از تاریخ اول فوریه 2022 (1400/11/12) شرکت فجر شاهد به عنوان نماینده جدید شرکت استار در ایران معرفی گردیده است