اخبار

ممنوعیت مطلق تهیه، نصب و کاربری تجهیزات و ملزومات پزشکی فاقد مجوزهای قانونی

فایل پی دی اف 1

فایل پی دی اف 2

فایل پی دی اف 3

فایل پی دی اف 4

فایل پی دی اف 5