اخبار

وبینار گروه فوق تخصصي قرنیه با عنوان Ectopia Lentis, Diagnosis and Management برگزار شد

وبینار گروه فوق تخصصي قرنیه با عنوان Ectopia Lentis, Diagnosis and Management با همکاری گروه های چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اهواز  در تاریخ 17 اردیبهشت برگزار شد. همکارانی که موفق به شرکت در این وبینار میتوانند طریق لینک زیر برای مشاهده فیلم رکورد شده اقدام نمایند.

Ectopia Lentis, Diagnosis and Management