اخبار

وبینار گروه آنتریور سگمنت انجمن چشم پزشکی ایران با همکاری گروه گلوکوم در تاریخ 3 اردیبهشت برگزار خواهد شد

 وبینار گروه آنتریور سگمنت انجمن چشم پزشکی ایران با همکاری گروه گلوکوم با عنوان Cataract Surgery and glaucoma در تاریخ 3 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد

برگزار کنندگان: دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و مشهد

زمان: جمعه ۳ اردیبهشت ساعت ۹ تا ۱۱ شب

Friday, April 23, 2021, 21:00 - 23:00 Iran Time

جهت دریافت لینک وبینار و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید