اخبار

وبینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسكند ليزر در تاریخ 8 اسفند برگزار شد

وبینار جراحیهای نوین چشم به کمک فمتوسكند ليزر در تاریخ 8 اسفند با مدیریت آقای دکتر سیدجواد هاشمیان  برگزار شد.

همکارانی که موفق به شرکت در وبینار نشدند میتوانند از طریق لینک زیر برای دیدن آن اقدام نمایند.

10th Symposium of Femtosecond Laser Assisted Ocular Surgeries Virtual Meeting